Adatkezelés

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő: Komlóssy Team Kft. (a továbbiakban: "Szolgáltató"), 1171 Budapest, Zrínyi u 47/b

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-75833/2014.

Elérhetőség: info@csereingatlan.com

Az adatkezelés megnevezése: A csereingatlan.com című internetes honlapon (továbbiakban: portál) regisztrált felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatainak nyilvántartása, kezelése. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak a portál rendeltetésének megfelelő célokkal kapcsolatban kezeli a személyes adatokat.


Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.


 A kezelt adatok köre:  

Regisztrációhoz szükséges adatok: Név, Becenév, e-mailcím, telefonszám

Előfizetéshez szükséges adatok: Számlázási cím

A fenti adatok közül csak a Becenév publikus, a többi adat más felhasználók részére nem hozzáférhető, azokat csak a Felhasználó hozhatja nyilvánosságra, vagy közölheti másik felhasználóval.


 Az adatkezelés célja: A Felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, az általa létrehozott dokumentumok felhasználóhoz rendelt mentése, tárolása, részére üzenetek, információk eljuttatásának lehetősége, névre szóló számla készítése és küldése, fizetések azonosítása. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra.


Az adatkezelés időtartama: A Felhasználó személyes adatait a portál mindaddig megőrzi és tárolja, amíg a Felhasználó azok törlését nem kezdeményezi. Ebben az esetben a portál egy megerősítő e-mail-t kér a Felhasználótól, és ha megérkezik, akkor minden adat teljes fizikai törlésre kerül beleértve a Felhasználó által a portálon megjelenített és tárolt egyéb információkat. (Ingatlan hirdetéssel és kereséssel kapcsolatos adatok, fotók, üzenetek)

Adatfeldolgozó megnevezése és címe: Evolutionet Kft. (7342 Mágocs, Széchenyi u. 75).

Adatkezelés fizetős szolgáltatás igénybevétele esetén: Amennyiben a Felhasználó a weboldalhoz kapcsolódóan fizetős szolgáltatást vesz igénybe, a fizetés módjától és a szolgáltatás jellegéből adódóan meg kell adnia a számlázáshoz szükséges adatokat. Ezen adatokat a Szolgáltató kezelheti a számlázás és a fizetés regisztrálása és a vásárolt szolgáltatás aktiválása céljából.

Adatbiztonság: A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a Felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

Amennyiben a Felhasználó harmadik személyek részére megadja, vagy hozzáférhetővé teszi személyes adatait, a harmadik személyek adatkezeléséért a Szolgáltató és az Üzemeltető nem tehető felelőssé. A Felhasználó az általa megadott, weboldalon nyilvánosságra hozott adatok tekintetében köteles tudomásul venni, hogy az internet sajátosságaiból adódóan az adatok kikerülhetnek a Felhasználó rendelkezése alól.


Amennyiben az érintett személyes adatait – a hirdetett ingatlanhoz kapcsolódóan – a hirdetést elhelyező iroda hozta nyilvánosságra, a személyes adatok kezelőjének az adatokat nyilvánosságra hozó iroda minősül.

Legutolsó híreink

Ingyen

A mai naptól díjmentes az  oldal!

Bővebben...

Régóta küszködik ingatlana eladásával?

Eladás után másik ingatlant szeretne venni? Akkor gondolkodjon ingatlana elcserélésében is!

Bővebben...

Rólunk mondták

Váltam a feleségemtől, ezért akartuk eladni a családi házunkat, és két kisebb lakást kértünk érte. A házunkat eladni szinte lehetetlen volt (egy nagyobb házról beszélek) a normál ingatlanhirdetési felületeken pedig nem tudtam olyan tulajdonost találni, aki egyszerre 2 ingatlant adna el (így nem is tudtam rákeresni).De szerencsére a csereingatlan.com-on ez is lehetséges!

C. Ádám, Pécs

„Tudtam, hogy mennyit szeretnék kapni az ingatlanomért és azt  senki sem akarta megfizetni (most rossz a piaci helyzet,sajnos le kell menni az árakkal)DE akivel cseréltem, szintén kicsit felülértékelte az ingatlanát (a  piaci helyzethez képest..) Így meg tudtunk állapodni és mindenki elégedett volt, hogy megkapta a kért árat és csak a különbözetet kellett kifizetni…”

József, Budapest