Adatkezelés

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő: Komlóssy Team Kft. (a továbbiakban: "Szolgáltató"), 1171 Budapest, Zrínyi u 47/b

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-75833/2014.

Elérhetőség: info@csereingatlan.com

Az adatkezelés megnevezése: A csereingatlan.com című internetes honlapon (továbbiakban: portál) regisztrált felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatainak nyilvántartása, kezelése. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak a portál rendeltetésének megfelelő célokkal kapcsolatban kezeli a személyes adatokat.


Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.


 A kezelt adatok köre:  

Regisztrációhoz szükséges adatok: Név, Becenév, e-mailcím, telefonszám

Előfizetéshez szükséges adatok: Számlázási cím

A fenti adatok közül csak a Becenév publikus, a többi adat más felhasználók részére nem hozzáférhető, azokat csak a Felhasználó hozhatja nyilvánosságra, vagy közölheti másik felhasználóval.


 Az adatkezelés célja: A Felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, az általa létrehozott dokumentumok felhasználóhoz rendelt mentése, tárolása, részére üzenetek, információk eljuttatásának lehetősége, névre szóló számla készítése és küldése, fizetések azonosítása. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra.


Az adatkezelés időtartama: A Felhasználó személyes adatait a portál mindaddig megőrzi és tárolja, amíg a Felhasználó azok törlését nem kezdeményezi. Ebben az esetben a portál egy megerősítő e-mail-t kér a Felhasználótól, és ha megérkezik, akkor minden adat teljes fizikai törlésre kerül beleértve a Felhasználó által a portálon megjelenített és tárolt egyéb információkat. (Ingatlan hirdetéssel és kereséssel kapcsolatos adatok, fotók, üzenetek)

Adatfeldolgozó megnevezése és címe: Evolutionet Kft. (7342 Mágocs, Széchenyi u. 75).

Adatkezelés fizetős szolgáltatás igénybevétele esetén: Amennyiben a Felhasználó a weboldalhoz kapcsolódóan fizetős szolgáltatást vesz igénybe, a fizetés módjától és a szolgáltatás jellegéből adódóan meg kell adnia a számlázáshoz szükséges adatokat. Ezen adatokat a Szolgáltató kezelheti a számlázás és a fizetés regisztrálása és a vásárolt szolgáltatás aktiválása céljából.

Adatbiztonság: A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a Felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

Amennyiben a Felhasználó harmadik személyek részére megadja, vagy hozzáférhetővé teszi személyes adatait, a harmadik személyek adatkezeléséért a Szolgáltató és az Üzemeltető nem tehető felelőssé. A Felhasználó az általa megadott, weboldalon nyilvánosságra hozott adatok tekintetében köteles tudomásul venni, hogy az internet sajátosságaiból adódóan az adatok kikerülhetnek a Felhasználó rendelkezése alól.


Amennyiben az érintett személyes adatait – a hirdetett ingatlanhoz kapcsolódóan – a hirdetést elhelyező iroda hozta nyilvánosságra, a személyes adatok kezelőjének az adatokat nyilvánosságra hozó iroda minősül.

Legutolsó híreink

Ingyen

A mai naptól díjmentes az  oldal!

Bővebben...

Régóta küszködik ingatlana eladásával?

Eladás után másik ingatlant szeretne venni? Akkor gondolkodjon ingatlana elcserélésében is!

Bővebben...

Rólunk mondták

„szükségem lett volna egy kétgenerációs házra, nagynénémet magunkhoz vennénk,és ezért meghirdettem ercsi ikerfelemet  egy kétgenerációs Balaton felvidéki házra cserélném. Már találtam 5-6 jó csereingatlant, valamelyik csak összejön” 

K. Judit,Ercsi

„Jó volt, hogy amikor eladtam az ingatlanom ,abban a pillanatban már azt is tudtam, hova költözök.”

egy elégedett ügyfél